ATM-Desk

 • Case 01| Optimalisatie personele bezetting

  DE CONTEXT In het verleden heeft ATM-Desk op verzoek van de toenmalige Operations Manager een normenstelsel opgezet voor de Inpakafdeling. Het primaire doel van dit normenstelsel was: kostenbeheersing in het algemeen en personeelskosten in het bijzonder. Vervolgens heeft ATM-Desk een simulatiemodel, met als basis het normenstelsel, opgeleverd. Hiermee was het mogelijk om zowel: de personele- […]

  Read More...
 • Case 02 | Grip op productiviteit

  DE CONTEXT De opdrachtgever is in zijn branche toonaangevend en dé mondiale specialist. Door deze status is in het verleden wellicht het gevoel ontstaan dat een gegarandeerde omzet en marge, vanzelfsprekend was. Hierdoor heeft het ontwikkelen van een cultuur van continue en structurele procesoptimalisatie én procesbeheersing niet die urgentie en prioriteit meegekregen die achteraf gezien […]

  Read More...
 • Case 03 | Validatie & update normenstelsel

  DE CONTEXT De operatie van de opdrachtgever bestaat uit de subafdelingen Ontvangst + Voorbereiding, Productie, Verpakken, Orderpick + Verzending. Op deze afdelingen worden grondstoffen handmatig en m.b.v. diverse machines en hulpmiddelen verwerkt en vervolgens verpakt in zakken of schalen, opgeslagen, verzameld en klaargezet voor de klant. Voor de kostprijs is in het verleden een normenstelsel […]

  Read More...
 • Case 04 | Grip op bezettingsplanning

  DE CONTEXT De afdeling Expeditie bestaat uit een aantal subafdelingen waar verschillende stromen output, afkomstig van het verwerkingsdeel van het bedrijf, klaar worden gezet voor verzending of opslag. Eén van deze subafdeling is de afdeling Orderpick waar de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: Producten uitsorteren en klaarzetten: op afnemersniveau, voor (tussen)opslag. Transporteren van producten, transportdragers en […]

  Read More...
 • Case 05 | Stuurinformatie loonkostenbeheersing

  DE CONTEXT De opdrachtgever heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het organiseren en structureren van de operatie. Met succes! Het organisatieplaatje en het daarbij horende leidinggevende kader is gerealiseerd zoals men dat voor ogen had. Nu is een fase aangebroken waarin men meer grip op de efficiency en effectiviteit van de operatie wil bewerkstelligen. […]

  Read More...
 • Case 06 | Substantiële productiviteitsstijging

  DE CONTEXT Het productieproces bij de opdrachtgever bestaat uit het herverpakken van consumenteneenheden. Het proces kent verschillende gradaties van complexiteit en wordt volledig handmatig uitgevoerd. Het vaststellen van de optimale personeelsbezetting kent onder andere de volgende uitdagingen: De productieplanning is pas op de vrijdagmiddag (!) voor de productieweek beschikbaar. De gehanteerde taaktijden zijn gebaseerd op […]

  Read More...
 • Case 07 | Standaardnormen omsteltijden

  DE CONTEXT Unique selling point van de opdrachtgever is het verwerken van orders van een geringe omvang. Het gevolg hiervan is echter dat de productielijnen +/- 40 x per dag omgebouwd moeten worden. Geschat wordt dat er +/- 60 verschillende vormen van ombouw te definiëren zijn. Dit alles is van grote (negatieve) invloed op de […]

  Read More...
 • Case 08 | Arbeidskosten (per proces)

  DE CONTEXT De opdrachtgever opereert in een zeer dynamische markt. Niet alleen de aard en de aantallen van de te produceren producten veranderen continue, ook de klanteisen worden steeds complexer. Bij de opdrachtgever denkt men dan ook continue na over de wijze waarop deze dynamiek opgevangen kan worden. Scenario’s die hierbij langs komen zijn, verbouw, […]

  Read More...
 • Case 09 | Reductie arbeidskosten

  DE CONTEXT Na een ingrijpende verbouwing zijn de productieafdelingen van de opdrachtgever weer in gebruik genomen. De afdelingen zijn volledig opnieuw ingericht, d.w.z. een nieuwe lay-out en veel nieuwe processen. Ook qua mechanisering en automatisering is er een enorme stap voorwaarts gezet. De implementatie van alle veranderingen heeft veel van de medewerkers gevraagd: Alles is […]

  Read More...
 • Case 10 | Normenstelsel – Planningstool

  DE CONTEXT In de loop van de tijd is de personele organisatie van de opdrachtgever op verschillende plaatsen aangepast. Reden van de aanpassingen is de groei van de operatie. Er is een soort van wildgroei ontstaan van functies, taken en verantwoordelijkheden. Er is hierdoor nooit stilgestaan bij de vraag of de processen wel op de […]

  Read More...