Proportionaliteit

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Uitdaging: Proportionaliteit

Is het tijd om meer op ratio te sturen? Dan is adequate informatie een vereiste. Daarvoor moeten gegevens worden verzameld. Deze moeten vervolgens omgezet worden naar relevante stuurinformatie en hulpmiddelen. Een doelgerichte, maar vooral een proportionele, aanpak is hierbij een must.

Informatie op maat is de uitdaging!

De rol van ATM-Desk.

ATM-Desk. realiseert projecten vanuit het principe ‘Less is more’. De rol van ATM-Desk. is het voorkomen van verspilling van energie (en kosten) aan zaken welke niet direct bijdragen aan het doel van het project.

Dit principe leidt tot een transparant, effectief en efficiënt verloop van het project.

De aanpak van ATM-Desk.

Op basis van meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van |Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten | stelt ATM-Desk. een plan van aanpak in de ‘juiste proporties’ op.

Een basale aanpak is, zonder de primaire doelstelling uit het oog te verliezen, steeds het vetrekpunt.

Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen in de loop van het traject desgewenst elementen toegevoegd worden.