TSA (Time Spend Analyses)

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

TSA (Time Spend Analyses)

Six Sigma, Continu verbeteren, Lean manufacturing en Kaizen. Het is een greep uit de vele verbeterprogramma’s. Al deze programma’s hebben (als het goed is) één gemeenschappelijk vertrekpunt: De ‘nulmeting’. Op basis van deze nulmeting kan de route naar het optimalisatiedoel worden uitgestippeld.

De TSA  is de moderne manier voor het uitvoeren van de nulmeting. Met behulp van een webapplicatie, digitale registratietechnieken en een QlikView rapportage wordt de effectiviteit van uw operatie gedetailleerd in beeld gebracht.

Binnen een paar dagen heeft u niet alleen inzicht in de knelpunten, maar ook in de kansen binnen uw operationele activiteiten.

Het resultaat van een TSA kan, behalve voor een nulmeting, voor diverse andere toepassingen worden ingezet. Lees meer...