Opties

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Aanpak

Om uw ambities op het gebied van | Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten | te realiseren zet ATM-Desk. 20 jaar ervaring én een beproefde en pragmatische aanpak in.

Opties

Ambities realiseren is ‘maatwerk’! Het gaat dan ook te ver om via deze site alle methodes voor een aanpak toe te lichten. Daarom een voorbeeld van de drie meest ingezette opties.

Arbeidstijdnormeringen

Onzekerheid over de duur of de kosten van een werkopdracht of taak? Arbeidstijdnormeringen zijn in dat geval dé oplossing!

Lees verder...

TSA: Time Spend Analyses

Hét vertrekpunt voor ieder (continu)verbeterplan hoort een ‘nulmeting’ te zijn. Een TSA is daarvoor het ideale instrument.

Lees verder...

Implementatie Skills

Plannen maken is één.  Realiseren is heel iets anders. Want waar haalt u eigenlijk de kennis én de tijd vandaan?

Lees verder...

Overige Methodes

Behalve de beschreven opties kan er nog een breed palet aan methodieken worden ingezet. Het uitganspunt blijft steeds Maatwerk!

Lees verder...

Toepassingen

Een door ATM-Desk. ingezette methode kan, behalve voor het primaire doel, in veel gevallen voor meerdere, verschillende  vraagstukken worden toegepast.

Lees verder...