Prestatiemanagement

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Prestatiemanagement

Prestatiemanagement is een managementvorm waarbij het beleid systematisch wordt vertaald naar concrete doelstellingen, de ambities.

Kritieke Succes Factoren en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) zijn daarbij essentiële instrumenten.

Door het toepassen van deze instrumenten kunnen prioriteiten worden gedefinieerd en gemonitord.

Op deze manier ontstaat er een sterke focus op het realiseren van de doelstellingen.

Uw ambities zullen hierdoor op een effectieve en efficiënte worden gerealiseerd!