Draagvlak

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Uitdaging: Draagvlak

Krijgt het belang van draagvlak voldoende aandacht bij de introductie én implementatie van uw verbetertrajecten? Zelfs de mooiste (en duurste!) verbeterplannen zullen niet geeffectueerd worden wanneer er geen draagvlak voor is. Draagvlak is ‘mensenwerk’ en volgens ATM-Desk. wellicht de grootste en meest onderschatte uitdaging bij het realiseren van uw ambities.

De rol van ATM-Desk.

ATM-Desk. hanteert het adagium: ‘Participatie leidt tot draagvlak en draagvlak leidt tot succes’.

Ideeën voor optimalisatie kunnen (en moeten) voor een groot deel door de medewerkers aangedragen worden. De rol van ATM-Desk. is om deze informatie te ‘stroomlijnen’ en toe te passen bij het oplossen van een vraagstuk.

De aanpak van ATM-Desk.

ATM-Desk. voert het project altijd uit in nauwe samenwerking met de medewerkers van de opdrachtgever. Participatie is vooral meedoen, een ieder naar eigen kunnen en behoefte. Participatie heeft naast het creëren van draagvlak ook als doel het overdragen van kennis. Participatie creëert draagvlak en draagvlak creëert een optimaal projectresultaat.