Methodes

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Methodes

Om de doelstellingen te definiëren, te implementeren en te monitoren maakt ATM-Desk. zet ATM-Desk., naast 20 jaar ervaring, diverse beproefde Arbeidskundige methodieken in.

Een aantal willekeurige voorbeelden hiervan zijn:

.

  • De ATM-Desk. TSA (Time Spend Analyse) Tool
  • Arbeidstijdnormeringen
  • 5S methodiek
  • Videoanalyse
  • Data-analyse
  • Processchema’s
  • Simulatiemodellen