Arbeidstijdnormeringen

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Arbeidstijdnormeringen

Arbeidstijdnormeringen zijn een afgeleide van de MTM (Methods-Time Measurement), een instrument dat wordt ingezet voor de analyse van arbeid.

Een normtijd is een weergave van de hoeveelheid tijd welke nodig is om een activiteit onder normale omstandigheden, op basis van een gemiddelde routine uit te kunnen voeren.

Een Normtijd kan betrekking hebben op activiteiten van medewerkers en/of van machines.

De toegevoegde waarde van Arbeidstijdnormeringen moet niet onderschat worden. Ze worden voor velerlei toepassingen ingezet.