Maatwerk

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Maatwerk

Voor het realiseren van ambities wordt vaak een standaard verbetermethode ingezet. Het gevaar hiervan is dat de methode een doel op zich wordt. U kunt daardoor in een kostbaar en inflexibel keurslijf terecht komen.

Wij vinden dat een methode nooit een doel, maar altijd een middel dient te zijn om ambities te realiseren!

Op basis van de probleemanalyse kiezen wij het meest geschikte instrument. Vaak is dit een bestanddeel uit een standaard verbetermethodiek. Behalve voor het specifieke doel kan het door ATM-Desk. ingezette instrument vaak voor een breed palet aan toepassingen worden ingezet.