Toepassingen

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Toepassingen

Naast inzet voor| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten| worden de door ATM-Desk. toegepaste methodieken in de praktijk ingezet voor het:

 

  • vaststellen van normtijden voor processen (mens en machine),
  • inzichtelijk maken van de aard én de omvang van het verbeterpotentieel,
  • richting geven aan budgetten en begrotingen,
  • toepassen van W.F.M. (Work Force Management),
  • optimaliseren van de bezetting- en/of productieplanning,
  • vaststellen van de effectieve machinelooptijd (O.E.E),
  • definiëren van de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s),
  • opstellen, updaten en/of controleren van de kostprijs,
  • onderbouwen van investeringsvraagstukken (R.O.I.),
  • opstellen van processchema’s (o.a. voor kwaliteitssystemen).