Van gevoel naar ratio

Van AMBIËREN naar PRESTEREN!

| Toename productiviteit | Beheersing processen | Reductie loonkosten |

Uitdaging: van Gevoel naar Ratio

Wordt het managen van de operatie complexer en neemt de impact van uw beslissingen toe?

Dan zal het maken van keuzes op basis van gevoel meer en meer (moeten) verschuiven naar het maken van keuzes op basis van ratio. Beschikking over relevante en actuele informatie wordt daarmee de uitdaging.

De rol van ATM-Desk.

ATM-Desk. begeleidt u op een pragmatische wijze naar het sturen op ‘ratio’. Op basis van 20 jaar ervaring worden de  mogelijkheden en de potentie geschetst. Vanaf dat punt kunt ú de wijze van de omschakeling  naar sturen op ‘ratio’ bepalen. U kiest de aanpak die het beste bij u past!

De aanpak van ATM-Desk.

Voor ATM-Desk. vormen uw strategische, productiviteit- en loonkostendoelstelling altijd de basis voor de te kiezen aanpak. Vanuit deze doelstelling worden de Kritische Succes Factoren (voorwaarden voor een optimaal resultaat) gedefinieerd. Per Factor worden vervolgens de KPI’s vastgesteld. Focus op de KPI’s zal leiden tot realisatie van uw productiviteits- en loonkostendoelstelling.