Case 05 | Stuurinformatie loonkostenbeheersing

Case 05 | Stuurinformatie loonkostenbeheersing

DE CONTEXT
De opdrachtgever heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het organiseren en structureren van de operatie. Met succes! Het organisatieplaatje en het daarbij horende leidinggevende kader is gerealiseerd zoals men dat voor ogen had. Nu is een fase aangebroken waarin men meer grip op de efficiency en effectiviteit van de operatie wil bewerkstelligen. Het inzicht in de prestaties op dit moment echter een aantal ‘witte vlekken’.

DE BEHOEFTE
Het kader is op zoek naar meer feitelijke stuurinformatie. Op basis van deze stuurinformatie kunnen zij vervolgens (nog meer) relevante en concrete verbeterplannen opstellen. Hiervoor heeft men inzicht in het verbeterpotentieel nodig. Daarnaast wil men de huidige normen valideren en norm- en taaktijden vaststellen voor de werkzaamheden waarvoor dit nog niet is gebeurd.