Case 06 | Substantiële productiviteitsstijging

Case 06 | Substantiële productiviteitsstijging

DE CONTEXT
Het productieproces bij de opdrachtgever bestaat uit het herverpakken van consumenteneenheden.
Het proces kent verschillende gradaties van complexiteit en wordt volledig handmatig uitgevoerd.
Het vaststellen van de optimale personeelsbezetting kent onder andere de volgende uitdagingen:

  1. De productieplanning is pas op de vrijdagmiddag (!) voor de productieweek beschikbaar.
  2. De gehanteerde taaktijden zijn gebaseerd op zeer grofmazige en niet gevalideerde normen.
  3. Het toepassen van urenbeheersing, in combinatie met software ondersteuning, is relatief onbekend.

DE BEHOEFTE
Het management heeft behoefte aan meer grip op de in te zetten uren. Primaire doel van dit streven is een uiteindelijke productiviteitsstijging van +/- 400% (!). Belangrijke voorwaarde hierbij is dat deze doelstelling nooit ten koste mag gaan van de veiligheid- en kwaliteitsdoelstellingen. Om de productiviteitsambitie richting te kunnen geven en de vorderingen te kunnen monitoren zijn normtijden, taaktijden én inzicht in het verbeterpotentieel nodig.