Case 09 | Reductie arbeidskosten

Case 09 | Reductie arbeidskosten

DE CONTEXT
Na een ingrijpende verbouwing zijn de productieafdelingen van de opdrachtgever weer in gebruik genomen. De afdelingen zijn volledig opnieuw ingericht, d.w.z. een nieuwe lay-out en veel nieuwe processen. Ook qua mechanisering en automatisering is er een enorme stap voorwaarts gezet. De implementatie van alle veranderingen heeft veel van de medewerkers gevraagd: Alles is anders én veel is nieuw!

DE BEHOEFTE
Inmiddels is de gewenningsperiode voor een groot deel doorlopen. Het management is dan ook van mening dat er weer meer op de kosten van de in te zetten uren kan én moet worden gefocust. De eerste stap in de realisatie van dit streven is de wens om voor de afdeling Expeditie het volgende inzichtelijk te maken:
de aard en de omvang van het verbeterpotentieel,
normtijden én taaktijden voor de processen binnen deze afdeling.
Deze inzichten zullen richting, inhoud én doel gaan geven aan de gewenste optimalisatie inspanningen.