Case 08 | Arbeidskosten (per proces)

Case 08 | Arbeidskosten (per proces)

DE CONTEXT
De opdrachtgever opereert in een zeer dynamische markt. Niet alleen de aard en de aantallen van de te produceren producten veranderen continue, ook de klanteisen worden steeds complexer.
Bij de opdrachtgever denkt men dan ook continue na over de wijze waarop deze dynamiek opgevangen kan worden. Scenario’s die hierbij langs komen zijn, verbouw, nieuwbouw, verhuizen, et cetera.

DE BEHOEFTE
Voor het maken van een weloverwogen keuze uit deze scenario’s is o.a. inzicht nodig in de kosten van de arbeidskosten per proces in de huidige situatie. In het kader van dit project is de focus gericht op de arbeidskosten binnen het proces van het verzendklaar maken van de orders. Om inzicht te krijgen in de arbeidskosten binnen dit proces is het uitvoeren van een gedegen nulmeting de meest aangewezen optie.
Tegelijk zullen een aantal KPI’s worden gevalideerd.