Case 10 | Normenstelsel – Planningstool

Case 10 | Normenstelsel – Planningstool

DE CONTEXT
In de loop van de tijd is de personele organisatie van de opdrachtgever op verschillende plaatsen aangepast. Reden van de aanpassingen is de groei van de operatie. Er is een soort van wildgroei ontstaan van functies, taken en verantwoordelijkheden. Er is hierdoor nooit stilgestaan bij de vraag of de processen wel op de juiste manier verlopen en bij de juiste medewerkers (= functionarissen) zijn ondergebracht.

DE BEHOEFTE
Het management is van mening dat een aantal zaken professioneler en effectiever uitgevoerd moet worden. De planning van de productie is daarbij het meest urgent. Het gebrek aan grip op dit issue is van grote (negatieve) invloed op het ondernemingsresultaat. Er is dringend behoefte aan een normenstelsel en een eenvoudige planningstool. Hiermee moet vervolgens weer meer grip op de in te zetten uren verkregen kan worden.