Case 07 | Standaardnormen omsteltijden

Case 07 | Standaardnormen omsteltijden

DE CONTEXT
Unique selling point van de opdrachtgever is het verwerken van orders van een geringe omvang. Het gevolg hiervan is echter dat de productielijnen +/- 40 x per dag omgebouwd moeten worden. Geschat wordt dat er +/- 60 verschillende vormen van ombouw te definiëren zijn. Dit alles is van grote (negatieve) invloed op de productiviteit.

DE BEHOEFTE
Het management heeft behoefte aan standaardnormen voor de verschillende vormen van ombouw.
Deze norm dient ingezet te kunnen worden als:

  1. onderdeel van de methode waarmee kostprijs wordt vastgesteld,
  2. berekeningsgrondslag voor het vaststellen van de normatieve productiviteit (K.P.I.) voor de verschillende lijnen.