Case 01| Optimalisatie personele bezetting

Case 01| Optimalisatie personele bezetting

DE CONTEXT
In het verleden heeft ATM-Desk op verzoek van de toenmalige Operations Manager een normenstelsel opgezet voor de Inpakafdeling. Het primaire doel van dit normenstelsel was: kostenbeheersing in het algemeen en personeelskosten in het bijzonder. Vervolgens heeft ATM-Desk een simulatiemodel, met als basis het normenstelsel, opgeleverd. Hiermee was het mogelijk om zowel:
de personele- als de machinebezetting, middels norm- en taaktijden te optimaliseren,
kostprijscalculaties te beoordelen
investeringsvraagstukken te onderbouwen.
Om verschillende redenen is het simulatiemodel nooit geïmplementeerd.

DE BEHOEFTE
De huidige manager heeft aangegeven het simulatiemodel binnenkort te willen inzetten als instrument voor de Teamleiders om de personele bezetting op de Inpakafdeling te optimaliseren. Deze optimalisatie dient te leiden tot loonkostenbeheersing en waar mogelijk tot loonkostenreductie.
Op basis van het inzichtelijk gemaakte verbeterpotentieel zullen optimalisatie inspanningen geprioriteerd en geïmplementeerd worden.