Case 03 | Validatie & update normenstelsel

Case 03 | Validatie & update normenstelsel

DE CONTEXT
De operatie van de opdrachtgever bestaat uit de subafdelingen Ontvangst + Voorbereiding, Productie, Verpakken, Orderpick + Verzending. Op deze afdelingen worden grondstoffen handmatig en m.b.v. diverse machines en hulpmiddelen verwerkt en vervolgens verpakt in zakken of schalen, opgeslagen, verzameld en klaargezet voor de klant. Voor de kostprijs is in het verleden een normenstelsel (= normenstructuur + norm tijden) opgezet. Dit normenstelsel bestaat uit een mix van zelf gemeten normtijden, analyses van de eigen omzet- en een database voor ingezette uren en tot slot normtijden van vergelijkbare processen binnen een ander bedrijf (?).

DE BEHOEFTE
Het management heeft behoefte aan validatie en een update van het normenstelsel met als voorwaarden:
de samenstelling van de normen moet transparant en herleidbaar zijn,
de normen moeten één op één aansluiten op de huidige kostprijsmodellen,
de normen moeten eenvoudig te onderhouden zijn.