Case 04 | Grip op bezettingsplanning

Case 04 | Grip op bezettingsplanning

DE CONTEXT
De afdeling Expeditie bestaat uit een aantal subafdelingen waar verschillende stromen output, afkomstig van het verwerkingsdeel van het bedrijf, klaar worden gezet voor verzending of opslag. Eén van deze subafdeling is de afdeling Orderpick waar de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  1. Producten uitsorteren en klaarzetten:
    • op afnemersniveau,
    • voor (tussen)opslag.
  2. Transporteren van producten, transportdragers en verpakkingsmaterialen.
    Er wordt in twee shiften van acht uren gewerkt.

DE BEHOEFTE
De behoefte van het management is tweeledig:

  1. Inzicht in het verbeterpotentieel op de afdeling Orderpick,
  2. Arbeidstijdnormeringen voor de werkzaamheden op de afdeling Orderpick.

Hiermee wil het management meer grip krijgen op de in te zetten uren zodat het percentage ‘overwerk’ en ‘overbezetting’ wordt teruggedrongen.