Case 02 | Grip op productiviteit

Case 02 | Grip op productiviteit

DE CONTEXT
De opdrachtgever is in zijn branche toonaangevend en dé mondiale specialist. Door deze status is in het verleden wellicht het gevoel ontstaan dat een gegarandeerde omzet en marge, vanzelfsprekend was.
Hierdoor heeft het ontwikkelen van een cultuur van continue en structurele procesoptimalisatie én procesbeheersing niet die urgentie en prioriteit meegekregen die achteraf gezien wenselijk was geweest.
In de afgelopen tijd is echter het besef gegroeid dat een dergelijke cultuur essentieel is voor de continuïteit van de organisatie. Vanuit dit besef is het project ‘Verbeteren & Versterken’ ontstaan.

DE BEHOEFTE
Eén van de effecten van het project ‘Verbeteren & Versterken’ is het ontwikkelen van cultuur van Continue Verbeteren (productiviteit toename) binnen de productieafdelingen. De verandering van de cultuur zal van binnenuit de organisatie moeten komen. Onderdeel van de het project ‘Verbeteren & Versterken’ is het faciliteren van een instrumentarium voor het borgen, monitoren en de beheersing van de productiviteit.
De basis voor dit instrument moet bestaan uit een nulmeting plus inzicht in het verbeterpotentieel.
Vervolgens wil met een stelsel van KPI’s ontwikkelen gebaseerd op norm- en taaktijden.