Casussen - page 2

 • Case 11 | Reductie Operators

  DE CONTEXT De opdrachtgever produceert 24/7 levensmiddelen. Op één van de afdelingen staan acht productielijnen i.c.m. verpak- / inpakunits. Het management werkt aan een plan waarmee het aantal operators op deze afdeling zal worden gereduceerd. Bij het uitwerken van dit plan spelen de volgende twee zaken een voorname rol: Het plan stuit op (forse) weerstand […]

  Read More...
 • case 12 | Kosten Value Added Logistics (V.A.L.)

  DE CONTEXT De opdrachtgever is gespecialiseerd in transport. Voordat de goederen worden getransporteerd voert de opdrachtgever diverse activiteiten uit die als Value Added Logistics (V.A.L.) kunnen worden gedefinieerd. Het aantal V.A.L. activiteiten is in de loop van de tijd ongemerkt substantieel toegenomen! Deze ontwikkeling past in de strategie van de opdrachtgever maar men heeft verzuimd […]

  Read More...
 • Case 13 | Budgeturen Retailorganisatie

  DE CONTEXT De opdrachtgever heeft enkele tientallen winkels, verspreid over het gehele land. Met behulp van een budgetteringsmethodiek wordt aan iedere vestiging een urenbudget toegekend ter dekking van de operationele activiteiten. Vanuit de vestigingsmanagers komen in toenemende mate signalen dat de budgeturen niet meer aansluiten op de noodzakelijke operationele uren. Hierdoor zouden o.a. de ‘Operationele […]

  Read More...
 • Case 14 | Dispuut Leverancier

  DE CONTEXT Na een (test)periode, waarin de opdrachtgever een nieuwe productie-unit in gebruik heeft genomen, dient duidelijk te worden in welke mate de met de leverancier overeengekomen performance is gerealiseerd. Het antwoord op deze vraag bepaald of de opdrachtgever de unit volgens afspraak gaat afnemen of moet gaan onderhandelen over deze afspraken (lees: prijs). DE […]

  Read More...
 • Case 15 | Normatieve bezetting Productiebedrijf

  DE CONTEXT Voor de personele bezetting op de productieafdelingen zijn de teamleiders verantwoordelijk. Regelmatig is het aantal medewerkers dat door de teamleiders wordt ingezet aanleiding tot discussie. De bezetting wordt door het management ervaren als ‘niet optimaal’ (lees: teveel medewerkers …..!). De teamleiders vinden dat zij genoeg argumenten hebben om hun bezettingskeuzes te rechtvaardigen. DE […]

  Read More...