Case 11 | Reductie Operators

Case 11 | Reductie Operators

DE CONTEXT
De opdrachtgever produceert 24/7 levensmiddelen. Op één van de afdelingen staan acht productielijnen i.c.m. verpak- / inpakunits. Het management werkt aan een plan waarmee het aantal operators op deze afdeling zal worden gereduceerd. Bij het uitwerken van dit plan spelen de volgende twee zaken een voorname rol:
Het plan stuit op (forse) weerstand bij de ondernemingsraad.
De reductie mag niet ten koste gaan van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, veiligheid en de output van de lijnen, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Op korte termijn wordt een pilot gestart om het plan in de praktijk te toetsen.

DE BEHOEFTE
Het Continuous Improvement Team van de opdrachtgever én de ondernemingsraad willen de conclusies uit pilot én de voorstellen voor de definitieve implementatie cijfermatig kunnen onderbouwen.
Er is daarom behoefte aan een nulmeting waarmee de pilot geanalyseerd kan worden. Hiervoor is o.a. cijfermatig inzicht vereist met als focus de tijdbesteding van de operators, de status van de lijnen, de output van de lijnen. Ook wil met weten wat het effect van de werkzaamheden van de operators op de status van de lijnen én omgekeerd.