case 12 | Kosten Value Added Logistics (V.A.L.)

case 12 | Kosten Value Added Logistics (V.A.L.)

DE CONTEXT
De opdrachtgever is gespecialiseerd in transport. Voordat de goederen worden getransporteerd voert de opdrachtgever diverse activiteiten uit die als Value Added Logistics (V.A.L.) kunnen worden gedefinieerd.
Het aantal V.A.L. activiteiten is in de loop van de tijd ongemerkt substantieel toegenomen!
Deze ontwikkeling past in de strategie van de opdrachtgever maar men heeft verzuimd de V.A.L. kosten adequaat door te belasten aan de klant.

DE BEHOEFTE
Het management is van mening dat hier een oplossing voor gevonden dient te worden. Men wil eerst inzichtelijk hebben wat de arbeidskosten voor de verschillende V.A.L. activiteiten zijn. Vervolgens gaat men een standpunt innemen over het doorbelasten van de V.A.L. kosten.
Voor het inzichtelijk maken van de kosten moeten norm- en taaktijden worden vastgesteld voor de verschillende V.A.L. activiteiten. Daarnaast wil men inzicht in de aard en de omvang van het verbeter-potentieel binnen de V.A.L. processen.