Case 15 | Normatieve bezetting Productiebedrijf

Case 15 | Normatieve bezetting Productiebedrijf

DE CONTEXT
Voor de personele bezetting op de productieafdelingen zijn de teamleiders verantwoordelijk.
Regelmatig is het aantal medewerkers dat door de teamleiders wordt ingezet aanleiding tot discussie.
De bezetting wordt door het management ervaren als ‘niet optimaal’ (lees: teveel medewerkers …..!).
De teamleiders vinden dat zij genoeg argumenten hebben om hun bezettingskeuzes te rechtvaardigen.

DE BEHOEFTE
Het management heeft behoefte aan inzicht in de normatieve bezetting van de werkplekken.
Deze normatieve bezetting (afgekort: ‘NB’) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De NB moet leiden tot een taakstellende én verantwoorde inzet van medewerkers.
  • De NB structuur moet aansluiten op kostprijsstructuur en KPI structuur
  • Er moet draagvlak (verschillende disciplines) worden gecreëerd voor het toepassen van de NB.
  • De NB moet toepasbaar zijn als instrument waarmee de ‘uren’ kunnen worden beheerst.
  • De NB opzet en structuur moet laagdrempelig, transparant en eenvoudig te onderhouden zijn.