Case 13 | Budgeturen Retailorganisatie

Case 13 | Budgeturen Retailorganisatie

DE CONTEXT
De opdrachtgever heeft enkele tientallen winkels, verspreid over het gehele land. Met behulp van een budgetteringsmethodiek wordt aan iedere vestiging een urenbudget toegekend ter dekking van de operationele activiteiten. Vanuit de vestigingsmanagers komen in toenemende mate signalen dat de budgeturen niet meer aansluiten op de noodzakelijke operationele uren. Hierdoor zouden o.a. de ‘Operationele richtlijnen’ onvoldoende gerealiseerd kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan de uitstraling van de winkel, de omgang met de klant, het handelen volgens procedures. Daarnaast heerst het gevoel dat bij de medewerkers de motivatie en het werkplezier afneemt en het ziekteverzuim toeneemt.

DE BEHOEFTE
De Ondernemingsraad van de organisatie is van mening dat de onvrede over de budgeturen inmiddels geen incident meer is. Zij hebben daarom ATM-Desk verzocht om een validatie van de budgeturen.
Het doel van de validatie is het formuleren van een op feiten gebaseerd en objectief antwoord op de vraag of het aantal budgeturen structureel (on)voldoende is om de winkeloperatie te kunnen uitvoeren volgens de ‘Operationele richtlijnen’. Uitdaging: De projectaanpak moet kunnen rekenen op draagvlak bij de directie én de ondernemingsraad én de winkelmedewerkers.